Pijl .svg

ONS WAAROM


“Wij geloven dat iedereen de kans verdient om naar vermogen mee te draaien in de maatschappij. Werk is hierin een essentieel onderdeel. Werk biedt veel meer dan de nodige inkomsten: sociale status en identiteit zijn nauw verweven met het hebben van een baan.”

 

Niet alleen de overheid maar ook consumenten en bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De participatiewet die sinds 1 januari van kracht is heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

 

Het doel van de participatiewet is nobel, maar zonder voldoende werkervaringsplekken voor de mensen die onder de participatiewet vallen moeilijk haalbaar. Onze jarenlange ervaring binnen de re-integratiebranche zetten wij graag in om mensen vanuit de participatiewet de opstap te bieden richting de reguliere arbeidsmarkt. Door het inzetten van de juiste begeleiding en het bieden van relevante werkervaringsplekken, denken wij met Marché Maché het verschil te kunnen maken.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

WERKWIJZE


Ieder mens is verschillend, zo ook ieder zijn achtergrond, vaardigheden en ambitie. Een gemêleerde werkomgeving, waarbij voor kandidaten van ieder niveau de ruimte bestaat om zich te ontwikkelen is waar wij naar streven.

 

Aangezien het bestaansrecht van Marché Maché is gebaseerd op het verder helpen van minder kansrijke mensen in de maatschappij, wordt het personeelscomponent ingevuld door mensen die begeleiding op de werkvloer behoeven. Denk hierbij aan mensen die een arbeidsbeperking hebben of een dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt dat zij weer werkritme en werknemersvaardigheden moeten opdoen.

 

Wij richten ons op de ontwikkeling, productie en verkoop van authentieke en verantwoorde producten. In ons bedrijf bieden we minder kansrijke mensen die behoefte hebben aan (tijdelijke) werkbegeleiding de kans zichzelf te ontwikkelen. Doordat we uitgaan van de kennis, ervaring en ambitie van de kandidaat zetten we mensen in op functies die de beste aansluiting vinden bij hun kwaliteiten. Met deze aanpak denken wij een meer dynamische arbeidsmarkt te creëren wanneer de kandidaten klaar zijn om de reguliere arbeidsmarkt te betreden.

Witte hamer

Maatbeker .svg
Handshake .svg

MARCHE LAB


We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk wij het vinden de kandidaten die deelnemen aan het traject te betrekken bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten. Waar mogelijk laten we de kandidaten nieuwe producten bedenken, laten we ze marktonderzoek verrichten en stellen we hen in staat mee te denken in het logistieke- of marketingproces. Uit ons eigen ‘laboratorium’ komen producten die samen met de kandidaten bedacht zijn. De artikelen worden online verkocht en zijn ook te vinden in de webshop van Social Impact Factory.

IN OPDRACHT


We dragen ondernemers uit de creatieve maak industrie een warm hart toe. Een verkennend onderzoek heeft ons geleerd dat veel ondernemers uit de creatieve maak industrie door hoge productiekosten het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Wij delen deze zorg graag met je. Ben je een creatieve ondernemer en zou je ontlast willen worden in je productie, dan willen we graag eens met je om de tafel. Wellicht dat wij elkaar kunnen helpen.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Moersleutel .svg

MVO EN SROI


Producten
Bent u een werkgever en heeft u de verplichting tot invulling van Social Return in verband met een gegunde aanbesteding? Marché Maché helpt u graag bij de invulling hiervan. Wanneer u producten afneemt van ons dan vallen deze kosten geheel onder de 5% regeling die de overheid oplegt. Denk bijvoorbeeld aan Kerstpakketten waarbij de producten in onze eigen werkplaats worden ontworpen en geproduceerd. 

Medewerkers
Tevens helpen wij u graag aan werknemers die onder de SROI-regeling vallen; dit zijn werknemers met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Een detacheringsconstructie is ook mogelijk via ons. Gedurende het dienstverband kunnen wij de begeleiding op de werkvloer van deze werknemers voor u verzorgen met behulp van een gecertificeerde jobcoach van Het Werk Bedrijf. Zo nemen wij u zorg uit handen en helpt u de maatschappij verder.

FEMKE MEIJER

+31 (0)6 20 96 35 88

JOKE SPAANS

+31 (0)6 23 92 58 92

STEVEN MEIJERS

+31 (0)6 52 68 98 43

ONS TEAM


Het team van Marché Maché haalt zijn energie uit het bedenken van waardevolle concepten. Het motiveren en laten groeien van mensen is waar ons hart ligt. Ben je nieuwsgierig waarom we dit doen? Neem dan eens contact met ons op.

Pijl .svg

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

OVER

PRODUCTEN

Werkwijze

Contact

ADRES

Graaf Florisstraat 41

3021 CC

Rotterdam

+31 (0)6 20 96 35 88

hello@marchemache.nl

Facebook logo .svg LinkedIn .svg Instagram .svg
Twitter .svg

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Facebook logo .svg LinkedIn .svg Instagram .svg
Twitter .svg